Be a part of the future

תמ"א
כמה?
למה?

מהי התחדשות עירונית

תהליך המאפשר חידוש בניין מגורים או מספר בנייני מגורים סמוכים, לרוב באזורים ותיקים, על ידי הגדלת צפיפות הדירות באותו אזור. תהליך זה מאפשר לנצל בצורה יעילה יותר את הקרקעות, וכן מתאפשרת החלפת התשתיות הישנות, שיפור תשתיות התחבורה וטיפול בבעיות החנייה. כל זאת מתבצע במקביל לשיפור חזות המבנים והשכונה.

סוגי התחדשות עירונית

תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

מהות הפרויקט: חיזוק הבניין הקיים כנגד רעידות אדמה והוספת קומות מגורים חדשות על גג הבניין הקיים.

הדיירים נהנים מ: חיזוק הבניין הקיים נגד רעידות אדמה, תוספת של ממ”ד לדירות הקיימות, תוספת של מרפסת שמש לדירות הקיימות, שדרוג ושיפוץ פנים וחוץ של הבניין הקיים, הוספת מעלית חדשה, חידוש והחלפת כל התשתיות של הבניין הקיים – כל זאת בעלות “אפס” מצד הדיירים

אחוז הסכמה: 67% מכלל דיירי הבניין.

סוגי התחדשות עירונית - המשך...

תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה

מהות הפרויקט: הריסת הבניין הקיים ובניית בניין חדש במקומו.

הדיירים נהנים מ: דירות חדשות וגדולות יותר בסטנדרטים הגבוהים ביותר במקום הדירות הישנות שלהם, בניין חדש מעוצב ועדכני, חניה בטאבו, מעלית, תשלום שכר דירה במהלך ביצוע הפרויקט והוצאות מעבר (הלוך וחזור) – כל זאת בעלות “אפס” מצד הדיירים.

רוב נדרש: 80% מכלל דיירי הבניין.

סוגי התחדשות עירונית - המשך...

פינוי בינוי

מהות הפרויקט: הריסת מתחם של בניינים ישנים ובניית מגדלי מגורים חדשים עם תשתיות משופרות

הדיירים נהנים מ: דירות חדשות וגדולות יותר בסטנדרטים הגבוהים ביותר במקום הדירות הישנות שלהם, מגדל מגורים עם מתקנים מודרניים, חניה בטאבו, תשלום שכר דירה במהלך ביצוע הפרויקט והוצאות מעבר (הלוך וחזור) – כל זאת בעלות “אפס” מצד הדיירים

רוב נדרש: 80% מכלל דיירי הבניין, ולא פחות מ – 24 דירות בכל הבניינים יחד

איך מתבצע פרויקט של התחדשות עירונית?

כל פרוייקט מורכב מ 5 שלבים פשוטים – מרגע יצירת קשר עם המומחים של גרניט ועד מסירת המפתחות לדירה חדשה משלך.

ייעוץ ראשוני

מוודאים שבקרב בעלי הדירות בבניין יש את אחוז ההסכמה הנדרש. לאחר מכן, המומחים של חברת גרניט התחדשות עירונית מגיעים אליכם וסוקרים את המבנה, ללא עלות או התחייבות מצידכם:

* בחינה ראשונית של נתוני מבנה הקיים

* תאימות המבנה והמגרש לביצוע פרויקט תמ”א

* בחינת חלופות של מסלול ההתחדשות העירונית המתאים

* בחינת תוספות אפשריות לדירות הקיימות ותכנון השטחים המשותפים

* התכנות כלכלית ראשונית ע”פ נתוני התכנון החלים על הבניין

* מתן חוות דעת לדיירים בנוגע להיתכנות הפרויקט בבניין

1

הגשת הצעה רשמית

בשלב זה מוגשת לדיירים הצעה לביצוע הפרויקט הכוללת את:

* החזון שלנו לביצוע הפרויקט

* הדמייה של הבניין החדש

* התמורות לבעלי הדירות, כולל פירוט השטחים המתווספים לכל דירה

* המפרט הטכני של הפרויקט הן בתוך הדירות והן בבניין – כולל תשתיות, חזיתות, חומרי גמר, פתרונות חניה וכו’

* לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט

* סוגי ערבויות ובטחונות שיינתנו בפרויקט

2

התקשרות חוזית

בשלב זה הדיירים מתאגדים מול עורך דין מטעמם ונערך הסכם התקשרות מקיף בין הדיירים ובין גרניט הכולל את:

* פירוט התמורות שמקבל כל דייר ודייר בבניין

* פירוט העבודות בשטחים המשותפים בבניין

* מפרט טכני מפורט הכולל את כל חומרי הגמר הפרטיים והציבוריים

* התחייבות ללוחות זמנים מפורטים לביצוע הפרויקט

* סוג וגובה הערבויות שיינתנו בפרויקט

3

שלב ההיתר

בשלב זה נערכת עבודה משותפת של מתכנני ויועצי הפרויקט מטעם חברת גרניט התחדשות עירונית במטרה להגיע לתוכנית אופטימלית להגשה לאישור הרשות המקומית:

* עבודה של מתכנני ויועצי הפרויקט על הבקשה להיתר שתוגש לעירייה

* ביצוע תיקונים נדרשים לאחר אישור הוועדה של העירייה

* הכנת תכניות לביצוע

* הכנת מכרז קבלנים לביצוע והתקשרות עם קבלן מבצע

4

שלב הביצוע

* פיקוח יסודי מחמיר על איכות וטיב הביצוע של הקבלן

* ניהול ותיאום שינויים ע”פ דרישות הדיירים

* בקרה ומעקב אחר לוחות הזמנים והתקציב לאורך הפרויקט

* בדיקה מדוקדקת של חשבונות כלל הקבלנים, עד לרמת אישור תשלום

* ניהול צוות היועצים באופן שוטף במהלך הפרויקט

* ליווי הפרויקט עד לשלב מסירת מפתחות הדירות לדיירים

* סקירה חוזרת של מפקח מטעם חברת גרניט, תיקון ושיפור לאחר מסירת הדירות ע”י הקבלן, לשביעות רצונם המלאה של הדיירים

* רישום הבית המשותף ע”י עורכי הדין של גרניט

5

הפרויקטים שלנו

לפרויקטים קודמים

לפרויקטים נוספים

001

PROJECT 001 | משה שרת 61-69, אזור
PROJECT 001 | משה שרת 61-69, אזור

סוג פרויקט: פרויקט פינוי בינוי

תיאור הפרויקט: הריסת 36 יחידות דיור קיימות ובניית מגדל בן 25 קומות הכולל 140 יחידות דיור

אדריכל: אלונים גורביץ אדריכלים

סטטוס: בתהליך שינוי תב"ע

002

PROJECT 002 | דיזנגוף 240, ת”א
PROJECT 002 | דיזנגוף 240, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 13 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: רובין אדריכלים

סטטוס:  בביצוע

003

PROJECT 003 | מניה וישראל שוחט 13, ת”א
PROJECT 003 | מניה וישראל שוחט 13, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 10 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: קסיופאה גרופ אדריכלים

סטטוס: לאחר החלטת ועדה

004

PROJECT 004 | חיננית 4, ת”א
PROJECT 004 | חיננית 4, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 13 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

005

PROJECT 005 | קהילת קנדה 41-43-45, ת״א
PROJECT 005 | קהילת קנדה 41-43-45, ת״א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 15 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

006

PROJECT 006 | חיננית 6, ת”א
PROJECT 006 | חיננית 6, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 13 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

007

PROJECT 007 | פעמונית 10-14, ת”א
PROJECT 007 | פעמונית 10-14, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 15 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

008

PROJECT 008 | חיננית 7, ת”א
PROJECT 008 | חיננית 7, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 14 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

009

PROJECT 009 | חיננית 9, ת”א
PROJECT 009 | חיננית 9, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 14 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

010

PROJECT 010 | חיננית 11, ת”א
PROJECT 010 | חיננית 11, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 14 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

PROJECT 001 | משה שרת 61-69, אזור
PROJECT 001 | משה שרת 61-69, אזור

סוג פרויקט: פרויקט פינוי בינוי

תיאור הפרויקט: הריסת 36 יחידות דיור קיימות ובניית מגדל בן 25 קומות הכולל 140 יחידות דיור

אדריכל: אלונים גורביץ אדריכלים

סטטוס: בתהליך שינוי תב"ע

PROJECT 002 | דיזנגוף 240, ת”א
PROJECT 002 | דיזנגוף 240, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 13 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: רובין אדריכלים

סטטוס:  בביצוע

PROJECT 003 | מניה וישראל שוחט 13, ת”א
PROJECT 003 | מניה וישראל שוחט 13, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 10 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: קסיופאה גרופ אדריכלים

סטטוס: לאחר החלטת ועדה

PROJECT 004 | חיננית 4, ת”א
PROJECT 004 | חיננית 4, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 13 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

PROJECT 005 | קהילת קנדה 41-43-45, ת״א
PROJECT 005 | קהילת קנדה 41-43-45, ת״א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 15 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

PROJECT 006 | חיננית 6, ת”א
PROJECT 006 | חיננית 6, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 13 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

PROJECT 007 | פעמונית 10-14, ת”א
PROJECT 007 | פעמונית 10-14, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 15 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

PROJECT 008 | חיננית 7, ת”א
PROJECT 008 | חיננית 7, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 14 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

PROJECT 009 | חיננית 9, ת”א
PROJECT 009 | חיננית 9, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 14 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה

PROJECT 010 | חיננית 11, ת”א
PROJECT 010 | חיננית 11, ת”א

סוג פרויקט: תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת

תיאור הפרויקט: תוספת של 14 יחידות דיור על גבי הבניין הקיים

אדריכל: מעוז פרייס אדריכלים

סטטוס: בהליכי רישוי לקבלת היתר בנייה